News
ระเบิดศึก”สตรีทบาสฯ เจริญอักษรคัพ 2558
13 มิ.ย. 58

ระเบิดศึก”สตรีทบาสฯ เจริญอักษรคัพ 2558

เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 58 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดการแข่งขัน สตรีทบาสเกตบอลเยาวชน ชาย-หญิง “เจริญอักษรคัพ 2558” ร่วมกับชมรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนไทย  ณ สนามแข่งขัน ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าวนิลามูน ถนนจันทน์  โดยมีนักยัดห่วงเยาวชน อายุ 13 – 17 ปี ลงชิงชัยอย่างคับคั่ง  ซึ่งการแข่งขัน มี รุ่น 13 , 15 และ 17 ปีชาย  , 15 และ 17 ปีหญิง  โดยผลการแข่งขัน มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ รุ่น 13 ปี ชาย  ได้แก่ โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

                รางวัลชนะเลิศ รุ่น 15 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                รางวัลชนะเลิศ รุ่น 17 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

                รางวัลชนะเลิศ รุ่น 15 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี A

                รางวัลชนะเลิศ รุ่น 17 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยา

Back to list Page Share