เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจริญอักษร จำกัด โดยถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 โดยธุรกิจแรกของบริษัทในขณะนั้นคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้ชื่อเสียงของบริษัท เจริญอักษร จำกัด เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว
ในปีพุทธศักราช 2530 บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” ทำให้เป็นที่มาของนโยบายการสรรหา คัดเลือกและนำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษคาร์บอน กระดาษพิเศษ และกระดาษพิมพ์ทุกประเภท
ปัจจุบัน ได้คัดสรรกระดาษและอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่องานพิมพ์ทุกประเภท โดยมีคลังเพื่อกระจายสินค้าถึง 3 จุดได้แก่
 • คลังลาดพร้าว (เจริญอักษร เทรดดิ้ง )12 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 23 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม
 • คลังไผ่เงิน 13 ซ.จันทน์ 43 แยก 33 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
 • คลังนิคมสินสาคร
บริษัทพร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำในการเลือกใช้งานกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภท ในราคาที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจของท่านและช่วยให้ท่านผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโดย ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารและตอบ ปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง
บริษัทในเครือ
 • บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
 • บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
 • บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ้งค์แอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 • บริษัท เจริญอักษร เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท สตาร์ ไวร์คอมบ์ จำกัด
 • บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จำกัด
 • บริษัท ไทย นิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • C.A.S. Paper Mill