ข่าวประชาสัมพันธ์
CAS FAIR Week 5
17 มิ.ย. 57

CAS FAIR ในสัปดาห์ที่ 5 ได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ ธรรมพิชิตอุปสรรค ยุค 4G

กลับหน้าข่าวสาร Share