ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทเจริญอักษร ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ ปฏิทิน สุริยศศิธร 2559
24 มี.ค. 58

กลุ่มบริษัทเจริญอักษร ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ ปฏิทิน สุริยศศิธร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คุณโฉมบังอร  ดารารัตนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเจริญอักษร   เข้ารับมอบรางวัล สุริยศศิธร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558 จาก นายอรุณ  งามดี  อดีตอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์   ผู้แทนองคมนตรี  พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี  ซึ่งกลุ่มบริษัทเจริญอักษร  ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ  ปฏิทินสุริยศศิธรชนิดตั้งโต๊ะ  ชื่อชุด “สมมุติสัจจะ” ในประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

                ปฏิทินของกลุ่มบริษัทเจริญอักษรในปีนี้  มีแนวความคิดในการออกแบบ คือ การนำภาพปริศนาธรรมจิตรกรรมไทย มาสื่อแสดงถึงความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายนี้ อันเป็นเพียง “สมมุติสัจจะ” เท่านั้น โดยภาพจิตรกรรมนี้เป็นผลงานของจิตรกรล้านนา  คุณสุรทิน ดาตะน๊ะ ซึ่งได้ถ่ายทอดความหมายออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ทำให้ปฏิทินของกลุ่มเจริญอักษร ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้ง

กลับหน้าข่าวสาร Share