ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 70 สมาคมการพิมพ์ไทย
21 เม.ย. 59

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด ได้เข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 70 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี 2559 – 2561 ในวันพฤหัสที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ชั้น 3 ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทยต่ออีก 1 สมัย ทางบริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

                    

                               คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

                                นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

      รายชื่อคณะกรรมการ ชุดใหม่ของสมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี 2559 – 2561 มีดังนี้                                                                                                                                               

     1. คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์       จาก บริษัท จินดาสาส์นการพิมพ์ จำกัด                       

     2. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์           จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว

     3. คุณพชร จงกมานนท์               จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

     4. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์            จาก บริษัท บี.บี.และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

     5. คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข         จาก บริษัท เน็คสตูดิโอ จำกัด

     6. คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์              จาก บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด

     7. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ            จาก บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์(ไทยแลนด์) จำกัด

     8. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม         จาก บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

     9. คุณสุวิทย์ เพียรรุ่งโรจน์             จาก บริษัท พี.รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด

    10. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์          จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรชัย ไดคัท

    11. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย                จาก บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จำกัด

    12. คุณนิธิ เนาวประทีป                 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

    13. คุณรัชฐกฤต เหตระกูล              จาก บริษัท ประชุมช่าง จำกัด

    14. คุณวลัยพร ศันสนียสุนทร          จาก บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด

    15. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช         จาก บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด

 

             

กลับหน้าข่าวสาร Share