สัญจร ภาคใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์
C.A.S.ร่วมงานการพิมพ์ไทยสัญจร ภาคใต้
14 ก.พ. 56

ซี.เอ.เอส.เปเปอร์  ร่วมงานการพิมพ์ไทยสัญจร 54 ภาคใต้ ของสมาคมการพิมพ์ไทย ณ. โรงแรมเจบี-หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.55 ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานที่ให้พี่น้องในอุตสาหกรรมการพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงผู้ประกอบการทั่วไปในภาคใต้ได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งพิมพ์

ภายในงานนอกจากการแสดงสินค้าของกลุ่มผู้สนับสนุนงาน Thai Print Awards แล้ว ยังมีการสัมมนาทางวิชาการหลากหลายหัวข้อ อาทิ ผลกระทบของ AEC ที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรโดยมีคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล เป็นผู้ให้เกียรติในการบรรยาย ,การสัมมนาเรื่องงาน Drupa 2012 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ในด้านต่างๆก้าวไกลไปแค่ไหนและกำลังปรับตัวไปในทิศทางใด  Digital Printing กับโมเดลธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมโรงพิมพ์ให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

โดยการฟังกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในการทำตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิตอลทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงการกล่าวถึง Packaging ดาวเด่นแห่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับข้อเท็จจริงที่ควรรู้และวิธีการจัดการเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้ธุรกิจ พร้อมเรียนรู้ปัญหา วิธีการแก้ไข และวิธีการเพิ่มมูลค่า ของธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน โดยแต่ละหัวข้อได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโรงพิมพ์ภาคใต้เป็นอย่างมาก

กลับหน้าข่าวสาร Share