น้ำท่วม
CSR
บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
9 พ.ย. 53

บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับ ไทยทีวีสีช่อง 3

ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานบริษัทในเครือเจริญอักษรที่ร่วมบริจาค เงินสด กระดาษทิชชู่ ผ้าห่ม และถุงยังชีพ

กลับหน้าข่าวสาร Share