ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดคลิป“Like CAS CUP”
31 พ.ค. 56

 

 

 

คุณสมบัติ

                1.  ต้องเป็นพนักงานบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์ทั่วประเทศ (ซึ่งอาจจะเป็นนักฟุตบอลหรือมิใช่นักฟุตบอลก็ได้)  สมัครเป็นทีม อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

               2.  สมัครได้ทั้งชายและหญิง

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อคลิปวีดีโอมาประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน
 2.  สำเนาบัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ

กำหนดการการประกวด

 1. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 – 2 สิงหาคม 2556
 2. ประกาศผลคลิปที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 คลิป ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
 3. ตัดสินผลงาน/มอบรางวัล ในวันพิธีปิดการแข่งขัน 3rd CAS CUP 2013 (ต้นเดือนกันยายน)

กติกาการประกวด

1.   เพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงไทยหรือสากลก็ได้

2.   วีดีโอคลิป( Video clip) ความยาวไม่เกิน 2  นาที

3.  ส่งผลงานในรูปแบบ MP4 ขนาดไม่เกิน 320x240 pixels โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ

4.  การแสดงในคลิปวีดีโอจะต้องให้เห็นสัญลักษณ์ของกิจกรรม 3rd CAS CUP 2013 ประกอบการแสดงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

5. ห้ามมิให้แสดงล่อแหลมหรือยั่วยุในทางผิดศีลธรรมอันดีงาม

6. ส่งคลิปการแสดงมายัง Facebook : Printing league

หมายเหตุ :

 • การแสดงในคลิปให้เฮฮาสร้างสรรค์ หรือจะถ่ายทำคลิปวีดีโอเป็นทีมใหญ่หรือองค์กรก็ได้ หลังจากส่งเข้ามาร่วมประกวดแล้ว วันถัดไปจะถูกโพสต์เข้าใน Facebook : Printing league

เกณฑ์การตัดสิน

 1. คะแนนจากการกด “Like” ใน page Facebook : Printing league  มากที่สุด   60  คะแนน

 2. มีสัญลักษณ์  3rd CAS CUP 2013 ในคลิปการแสดง     10           คะแนน

 3. ความพร้อมและความตั้งในในการถ่ายทำคลิป         20           คะแนน

 4. ความสนุกสนานเฮเฮาน่าประทับใจ                  10           คะแนน

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ                                      10,000.- บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1                             ของที่ระลึก
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2                             ของที่ระลึก

ชมตัวอย่างคลิป และ คลิ๊ก LIke Fanpage :Printing League

https://www.facebook.com/video/video.php?v=462100943877397&saved

กลับหน้าข่าวสาร Share