calevdar
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซี.เอ.เอส.กรุ๊พ ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ ปฏิทิน สุริยศศิธร
24 มี.ค. 57

ซี.เอ.เอส.กรุ๊พ ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ ปฏิทิน สุริยศศิธร

                 

     คุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซี.เอ.เอส.กรุ๊พ เข้ารับมอบรางวัล สุริยศศิธร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2557  จาก พณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์  องคมนตรี  ในโอกาสที่ซี.เอ.เอส.กรุ๊พ ได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ ปฏิทิน สุริยศศิธร ชนิดตั้งโต๊ะ ชื่อชุด“พระอารามหลวงชั้นเอก” ในประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

                   

      ปฏิทินของซี.เอ.เอส.กรุ๊พ มีแนวความคิดในการออกแบบ คือ นำเสนอประวัติความเป็นมาของการจัดระดับพระอารามหลวง โดยเฉพาะพระอารามหลวงชั้นเอก ทั้งชนิดราชวรมหาวิหาร ชนิดราชวรวิหาร และชนิดวรมหาวิหาร ด้วยแนวความคิดที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ความต่อเนื่องครบถ้วน ประโยชน์ของเนื้อหา รวมทั้งความสวยงามของภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปฏิทินตั้งโต๊ะของเราได้รับรางวัลดีเด่นในปีนี้ 

กลับหน้าข่าวสาร Share