เนื้อกระดาษค่อนข้างเบา สีของเนื้อกระดาษ เป็นสีเปลือกไข่ไก่นวล เนียนเรียบ ลดความสะท้อนของแสงจากผิวกระดาษสู่สายตาของเรา ช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น

  • สินค้า :
    กระดาษถนอมสายตา Care
  • ประเภท :
    กระดาษถนอมสายตา
  • การใช้งาน :
    คอมพิวเตอร์ฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
เทคนิคการพิมพ์ที่รองรับ :