Sino
โปรโมชั่น
Sino Give Back
10 พ.ค. 56

เพียงซื้อสินค้ายี่ห้อ Sino Broad ทุกๆ 80 ตัน แลกรับทันที iPhone 5 หรือ Samsung Galaxy Note II 1เครื่อง เริ่มแล้ววันนี้ - 31 ตุลาคม 56 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 210 8888

กลับหน้าโปรโมชั่น Share